Kaasuverkostoanalyysit

Terveydenhuollon yksiköissä lääkkeellinen kaasu jaetaan käyttökohteisiin putkiston avulla. Verkostoanalyysin avulla tutkimuksella varmistetaan, että putkistossa jaettava lääkkeellinen kaasu täyttää laadultaan Euroopan farmakopean (Ph. Eur.) voimassa olevat laatuvaatimukset myös kaasun käyttöpisteessä.

Otamme analyysit asiakkaan riskiarvion perusteella määrittelemistä pisteistä.

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea vaatii, että analyysit on tehtävä vähintään kerran vuodessa ja/tai aina pienenkin muutoksen jälkeen, jossa putkiston kontaminoituminen on ollut mahdollista. Tarkastuksissaan Fimea myös vaatii esittämään alle vuoden ikäiset analyysitodistukset.

Teemme analyysit aina uusimman voimassa olevan Ph. Eur.:n mukaisin laittein ja menetelmin.

Lue lisää: Analyysipalveluja myös teollisuudelle