Oy Woikoski Ab - Träskända

Fyllningsstation: syrgas, kvävgas, flytande kväve, argon, blandgaser, koldioxid och gasdistribution.
Uthämtningsställe: medicinska gaser och hemsyrgasbehandling
Visiting address: Puurtajankatu 22, 04440 Träskända
Mailing address: PL 1, 04020 Woikoski