Oy Woikoski Ab - Uleåborg

Fyllningsstation: syrgas, kvävgas, argon, koldioxid, blandgaser och flytande kväve.
Uthämtningsställe: medicinska gaser och hemsyrgasbehandling
Visiting address: Sälpäkuja 6 (ingång från Konetie), 90620 Uleåborg
Mailing address: PL 1, 90020 Woikoski