Pullojen ja järjestelmien tarkastus

Kaasupullojen määräaikaistarkastus

Määräaikaistarkastuksessa kaasupullolle suoritetaan koeponnistus ja ulko- ja sisäpuolinen tarkastus, todetaan tyhjäpaino sekä tarkastetaan varusteet ja merkinnät. Pullo suihkupuhalletaan ulkopinnalta, maalataan ja tarkastusajankohta leimataan pullon hartiaosaan.

Omistuspullon määräaikaistarkastuksen maksaa omistaja, vuokrapullon määräaikaistarkastuksen Woikoski.

Kaasupullojen tarkastusväli on suurimmalla osalla kaasuja 10 vuotta. Myrkyllisillä ja syövyttävillä kaasuilla se on 3 tai 5 vuotta.

Määräaikaistarkastus on lakisääteinen, määräajoin suoritettava painelaitteen tarkastus. Hyväksytyn laitoksen on määräajoin tarkastettava ja testattava uudelleentäytettävät paineastiat (Liikenne- ja viestintäministeriön asetus 171/2009, kohta 6.2.1.6).

Jakelujärjestelmien tarkastus

Suuria kaasumääriä käyttävät asiakkaamme hyötyvät jakelujärjestelmien säännöllisestä huollosta ja tarkastuksesta. Kaasun laatu voidaan taata ja käyttökustannukset pitää kurissa, sillä esim. kaasuvuodot nostavat kustannuksia ja aiheuttavat turvallisuusriskin.

Kunnonvalvontasopimus

Kaasunjakelujärjestelmä koostuu paineenalenninkeskuksesta, putkistoista, venttiileistä ja ulosottopisteistä.

Vuosittaiseen kunnonvalvontasopimukseen sisältyvät:

  • Kaasukeskus: mm. tilan ilmanvaihdon tarkastus, ohjausjärjestelmän toiminnan tarkastus sekä letkujen, suodattimien ja venttiilien tarkastus (ja vaihto).
  • Jakeluverkosto: mm. silmämääräinen tarkistus ja verkoston tiiviyden tarkistus.
  • Ottopisteet: mm. tiiviyden ja letkujen tarkastus ja suodattimien vaihto.
  • Tarkastusraportti asiakkaalle.