Woikoski 135, osa 4 (2/2): Pelastaako Woikoski maailman?

Pelastaako Woikoski maailman?

Otsikko voi ensi silmäyksellä tuntua oudolta, mutta jos esitetään kysymys siitä millä tavoin maailman kaasuyritykset voivat edesauttaa kestävää kehitystä kysymys saa aivan toisenlaisen ulottuvuuden.

Maailmanlaajuisen kaasualan järjestön IOMA (International Oxygen Manufacturers Association) varapresidenttinä ja vastuullisena vuoden 2016 vuosikokouksen ohjelmasta päätin aiheeksi maapallon kestävän kehityksen ja millä tavoin kaasuyritykset olivat tämän mieltäneet.

Yritysten puheenvuoroissa kävi selvästi ilmi, että kaasuyritykset pitivät kestävää kehitystä ja ympäristön suojelua toimintansa kulmakivenä ja tärkeänä osana imagoaan markkinointiviestinnässään.

Erään yhtiön strategiana oli parantaa ilman laatua ja prioriteettina edesauttaa puhdasta teollisuutta sekä puhdasta liikennettä - tuottaa puhtaasti ja ostaa puhtaasti.

Toisella kaasuyhtiöllä kestävää kehitystä edesautetaan energia- ja vesisäästöillä sekä CO2-päästöjä vähentäen.

Kolmannen kaasuyhtiön projektina oli biokaasun talteenotto, sisältäen CO2 talteenoton sekä energiatehokkuuden.

Professori ja valtamerien tutkija John Delaney osoitti, miten elämme ”valtameriplaneetalla”, jossa aivan kaikki elämä on riippuvainen valtameristä, auringosta ja niiden vuorovaikutuksesta. Meren tutkimukseen tarvitaan nimenomaan kaasuja ja kaasuteollisuuden asiantuntemusta. Ilman näitä, tämä ihmiskunnalle elintärkeä tutkimus ei olisi mahdollista. Sama koskee myös avaruuden tutkimusta.

Kaikesta tästä löytyy meille woikoskelaisille valtava hyödyntämätön mahdollisuus profiloitua kaikkine omine mahdollisuuksinemme.

  • Woikosken Asiakastiedote 26.11.2019 – Siirrymme 1.1.2020 alkaen uuteen toiminnanohjausjärjestelmään. Kaikkien pakattujen kaasujen toimituksissamme on myynti- ja toimituskatko, jonka aikana inventoimme kaikki uuteen järjestelmään siirrettävät tuotteet ja pullot.
  • Kesä Woikoskella tarjosi oppia tulevaan 9.10.2019 – Emilia Lamponen ja Inka Brunner olivat molemmat kesätöissä Woikoskella vuonna 2019. Emilia työskenteli automuseolla ja Inka puolestaan logistiikkaoperaattorina.
  • Lapsi potilaana -tapahtuma 9.-10.10.2019 9.10.2019 – Woikoski Medical on mukana Lapsi potilaana –tapahtumassa Tampere-talolla 9.-10.10.2019.   
  • Muutoksia jälleenmyyntipisteissä 19.9.2019 – Toijalan Kiinteistöhuolto lopettaa Woikosken jälleenmyyjänä 30.8.2019. Jatkossa lähimmät jälleenmyyntipisteemme ovat:
  • Maailmaa ravisuttava heliumpula 21.5.2019 – Tällä hetkellä maailmaa ravisuttaa heliumpula, joka pahenee kesää kohti entisestään. 
  • ISO 9001 –sertifikaatti nyt koko Woikosken toiminnalla 9.5.2019 – Woikoski Feelingille sekä WHD hevospalvelukeskukselle myönnettiin ISO 9001 –laatusertifikaatti eilen. Sen myötä koko Woikoski on sertifioitu, Woikoski sai ISO 9001 laatusertifikaatin 2017.

Sivut