50 ppm NO2 + 45 % O2 + N2 (käyttöturvallisuustiedote)