Pajunen Karoliina

Regionförsäljare/ Södra Finland
Försäljningsservice-och återförsäljningsteamet
040 656 5942
Käyntiosoite: Teknobulevarden 3-5, 01530 Vanda