SF-6 rikkiheksafluoridi (käyttöturvallisuustiedote)