Rauhio Tuomo

Distriktsförsäljningschef/ Norra Finland
Direkt- och lösningsförsäljningsteamet
0400 389 766
Besöksadress: Sälpäkuja 6, 90620 Uleåborg
Postadress: PL 1, 90020 Woikoski