Toivonen Tarja

Distriktsförsäljningschef/ Södra Finland
Direkt- och lösningsförsäljningsteamet
040 575 4289
Besöksadress: Puurtajankatu 22, 04440 Träskända