Virtanen Veli-Pekka

Regionförsäljare/ Södra Finland
Försäljningsservice-och återförsäljningsteamet
040 656 5929
Besöksadress: Pansionvägen 65, 20240 Åbo