Ozon och hälsoskador vid ljusbågssvetsning (Woikoski, 2014, fi)