Woikoski 135, osa 4 (2/2): Pelastaako Woikoski maailman?

Pelastaako Woikoski maailman?

Otsikko voi ensi silmäyksellä tuntua oudolta, mutta jos esitetään kysymys siitä millä tavoin maailman kaasuyritykset voivat edesauttaa kestävää kehitystä kysymys saa aivan toisenlaisen ulottuvuuden.

Maailmanlaajuisen kaasualan järjestön IOMA (International Oxygen Manufacturers Association) varapresidenttinä ja vastuullisena vuoden 2016 vuosikokouksen ohjelmasta päätin aiheeksi maapallon kestävän kehityksen ja millä tavoin kaasuyritykset olivat tämän mieltäneet.

Yritysten puheenvuoroissa kävi selvästi ilmi, että kaasuyritykset pitivät kestävää kehitystä ja ympäristön suojelua toimintansa kulmakivenä ja tärkeänä osana imagoaan markkinointiviestinnässään.

Erään yhtiön strategiana oli parantaa ilman laatua ja prioriteettina edesauttaa puhdasta teollisuutta sekä puhdasta liikennettä - tuottaa puhtaasti ja ostaa puhtaasti.

Toisella kaasuyhtiöllä kestävää kehitystä edesautetaan energia- ja vesisäästöillä sekä CO2-päästöjä vähentäen.

Kolmannen kaasuyhtiön projektina oli biokaasun talteenotto, sisältäen CO2 talteenoton sekä energiatehokkuuden.

Professori ja valtamerien tutkija John Delaney osoitti, miten elämme ”valtameriplaneetalla”, jossa aivan kaikki elämä on riippuvainen valtameristä, auringosta ja niiden vuorovaikutuksesta. Meren tutkimukseen tarvitaan nimenomaan kaasuja ja kaasuteollisuuden asiantuntemusta. Ilman näitä, tämä ihmiskunnalle elintärkeä tutkimus ei olisi mahdollista. Sama koskee myös avaruuden tutkimusta.

Kaikesta tästä löytyy meille woikoskelaisille valtava hyödyntämätön mahdollisuus profiloitua kaikkine omine mahdollisuuksinemme.