Lääkkeellinen ilokaasu AWO 100%, lääkkeellinen kaasu, nesteytetty (valmisteyhteenveto)