Utbildning

Gasutbildning

omfattar säker hantering av gaser, gasernas egenskaper och användningssäkerhet.

Utbildning om gasutrustning

ger kunskaper om transportenheter för gaser, säker hantering av dessa samt säker användning och service av gasdistributionsnät.

Utbildning om gastransporter

behandlar transport av gaser alltifrån personbilar till tankbilar samt transporttekniska säkerhetsfrågor.

 

Innehållet i utbildningen skräddarsys efter kundens önskemål för att ge bästa möjliga svar på frågor som rör gaser och deras användning.