Helium

Helium är ett mycket användbart ämne på grund av sina egenskaper som skiljer sig från andra gasers. Dess tillämpningsområden är bl.a. analysutrustning, köldforskning, magnetröntgenutrustning, laserutrustning, täthetsmätningar, svetsning, luftskepp, väderballonger och luftballonger.
Woikoski har lång erfarenhet av hantering av helium både i gasform och i vätskeform. Woikoski har hanterat båda formerna i sin egen hanteringsanläggning i mer än 10 år, vilket har varit möjligt tack vare all den know-how som funnits samlad innan anläggningen byggdes. Den moderna, nyligen utvidgade och även internationellt sett ovanliga hanteringsanläggningen gör Woikoski till den kompletta heliumleverantören.

I produktutbudet ingår:

  • Ballonghelium
  • Högrent helium N46
  • Högrent helium N55
  • Högrent helium N60
  • Högrent helium BIP
  • Flytande helium
  • Fyllning av magnetutrustning
  • Återvinning av helium
  • Utbildning för hantering av flytande helium

Gasformiga produkter finns i högtrycksflaskor i olika storlekar samt i flaskpaket och gascontainrar. Flytande helium kan levereras antingen i hyrda eller kundägda vakuumisolerade dewarkärl samt i större containrar (upp till 30 000 l). Leveranser av flytande helium sker i regel med Woikoskis egna transportmateriel på grund av lastens värde.

Woikoski har många utbildade och erfarna påfyllningsoperatörer för magnetutrustning, varför vi med mycket kort leveranstid (mindre än sex timmar från beställningen till påbörjad fyllning) kan erbjuda påfyllningsservice även i akuta situationer dygnet runt.

Woikoski har en suverän leveranssäkerhet för flytande och gasformigt helium, och inte en enda kund har blivit utan helium ens under historiens värsta internationella heliumbrist 2012–2013. Detta är möjligt tack vare kondenserare som är installerade i hanteringsanläggningen och ett 120 000 liters reservlager med helium.

Kunder som får överskott av avdunstande helium kan använda sig av Woikoskis tjänst för återvinning av helium, där vi levererar återvinningsutrustning och transporterar gasen samt ersätter kunden efter den återlämnade gasens renhetsgrad. På det sättet får kunden lägre totalkostnader och det värdefulla heliumet återgår i cirkulation.

Flytande helium är extremt kallt, -269 °C, och förångas mycket lätt. Det är därför besvärligt att hantera, men Woikoski kan utifrån sin långa erfarenhet erbjuda utbildning hantering av flytande helium och dewarkärl.