Distributionstransporter och fjärrövervakning

Woikoski transporterar gaser i Finland på landsväg och järnväg. I Finland är det kommunikationsministeriet som svarar för lagstiftningen angående transport av farliga ämnen och samt ger ut anvisningar gällande detta.

Våra distributionstransporter sköts av utbildade avtalstransportörer som har den nödvändiga yrkeskunskapen och kompetensen. Transportmaterielen består av allt från skåpbilar till tunga släpvagnskombinationer. De transporterar bland annat gasflaskor, flaskpaket, kryogena kärl med flytande gas och minicontainrar.

Tankleveranser

Rutt- och påfyllnadsplaneringen för transporter av flytande gas görs utifrån data som inhämtas genom fjärrövervakningssystemet. Systemet övervakar tanknivåerna och trycket i gascentralen hos varje kund. Larmgränserna bestäms utifrån tankens storlek och gasförbrukningen.

Aktuell information med fjärrövervakning

Vårt avtal omfattar komplett service: kunden behöver inte oroa sig för om gasen räcker. Cryoscan övervakar nivån i vätsketanken och ser till att kunden alltid har den mängd gas som behövs för produktionen.

För närvarande har vi cirka 250 fjärrövervakningskunder.

Fördelar med fjärrövervakning

  • frigör kundens tids- och personresurser för andra arbetsuppgifter
  • mängden gas i leveransen bestäms utifrån förbrukning och behov
  • fel i tankens konstruktion som innebär risker för driftavbrott kan identifieras, vilket snabbar upp serviceåtgärderna

Genom fjärrövervakningssystemet förmedlas information om gasmängd och tryck till Woikoskis informationssystem, som larmar när gränsvärdena uppnås. Aktuella uppgifter kan överföras även till kundens eget system. Fjärrövervakningen hjälper till att upprätthålla tillräcklig gasmängd utan driftavbrott, och det är lättare att planera serviceåtgärder.