Gascentraler och -rör

Med hjälp av gascentralen regleras trycket i tankar, flaskor eller flaskpaket så de passar driftnätet. I allmänhet består gascentralen av en gasmatningsenhet och en reservenhet.

Fördelar med gascentral

  • Rationaliserar flaskhanteringen
  • Minskar fraktkostnaderna
  • Kostnadsbesparingar i flaskhyra
  • Mindre utrymmesbehov
  • Flaskorna är lättare att hantera t.ex. vid brand

Gascentralerna kan vara manuella eller hel-/halvautomatiska och det går att ansluta en larmfunktion som meddelar när gasen tar slut.

Gasledningar

Gasledningarna tillverkas av ett material som passar för respektive gas utifrån gasens användningsområde och egenskaper.

Rörledningarna klassificeras efter

  • kemikaliens farlighetsgrad
  • kemikaliens form (gas/vätska)
  • rörens nominella storlek (DN)
  • högsta tillåtna drifttryck i ledningarna (PS)

Från gasnätet tas gasen till användningsstället genom uttagspunkter. I uttagspunkterna regleras tryck och flödesmängd. Uttagspunkter för industriella gaser och specialgaser består av en avstängningsventil, tryckreglerare, eventuell flödesmätare och slangkoppling.