Ar-He

Kemiallinen kaava: Ar-He 30 % heliumia + argon
Kiehumispiste: Ei sovellu kaasuseoksille
Suhteellinen tiheys: Kaasu (ilma=1) : Kevyempi tai yhtä kevyt kuin ilma. Neste (vesi=1) : Tietoja ei saatavilla
YK-numero: 1956

Kaasun ominaisuudet

30 % heliumia + argon. Puristettu kaasu, N.O.S. (helium ja argon) 2.2

Seos sisältää yhtä tai useampaa komponenttia ja se on väritön. Haju ei ehkä varoita vaarasta, haju on subjektiivinen ja riittämätön ylialtistuksen ilmaisemiseen. 

Kaasun käyttökohteet

Runsaasti seostettujen austeniittisten ja ei-austeniittisten terästen, alumiinin ja kuparin TIG- ja MIG-hitsauksessa. Suojakaasu.

 

Woikosken laatujärjestelmä

Woikosken laatujärjestelmä, joka sisältää teollisten-, lääkkeellisten-, elintarvike-, erikois- ja nestekaasujen valmistuksen, täytön sekä jakelun, on saanut ISO 9001:2015 sertifikaatin. Standardi takaa laadukkaan toiminnan kaikilla Woikosken eri osa-alueilla.

Copyright ©2020 Oy Woikoski Ab. Kaikki oikeudet pidätetään, all rights reserved.