Argon (Ar)

Kemiallinen kaava: Ar
Kiehumispiste: -186°C
Suhteellinen tiheys: 1,38 (ILMA=1)
YK-numero: 1006 (Argon puristettu)

 

Kaasun ominaisuudet

Argon on väritön, hajuton, myrkytön ja inertti kaasu. Se on raskaampaa kuin ilma ja sen pitoisuus hengitysilmassa on 0,9%. Argonia kuljetetaan ja varastoidaan paineenalaisena nesteutettynä kaasuna. Yhdestä nestemäisestä argon litrasta saadaan noin 825 litraa kaasumaista argonia.

 

Kaasun käyttökohteet

Argonia käytetään erilaisissa teollisuuden prosesseissa, kuten teräksen ja metallin työstössä. Kaasua käytetään myös hehkulamppujen ja kaksinkertaisten ikkunaruutujen valmistuksessa sekä erilaisten auton osien valmistuksessa, elektroniikassa, elintarvikeprosesseissa ja viininvalmistuksessa.

Lämpökäsittelyssä argonia käytetään suojakaasuna herkimmin reagoivien materiaalien kanssa tilanteissa, joissa typpi joko aiheuttaisi reaktion materiaalin kanssa tai sitä ei voida muista syistä käyttää.

Argonia käytetään myös kemian ja lääketieteen alan tehtaiden säilytysastioissa ja putkistoissa.

Metallin puhdistuksessa argonia käytetään kaasunpoistoon ja sekoittamiseen kohdeaineen tarkan koostumuksen saavuttamiseksi.

Puolijohteissa kaasua taas käytetään suojakaasuna puolijohdekiekkojen valmistusprosessin aikana piikiteiden poistamisessa.

Argonin tiheys on ilmaa suurempi, joten se soveltuu hyvin suojakaasuksi hitsaukseen ja plasmakaarileikkaukseen.

Argonin lämmönjohtavuus on heikko, tämän vuoksi sitä voidaan käyttää myös eristyksessä, esimerkiksi kaksinkertaisten ikkunoiden välisen tilan täyttämisessä.

Hitsaus: kaikkien metallien TIG-hitsauksessa, alumiinin, titaanin ja kuparin MIG-hitsauksessa, kaikkien materiaalien juurensuojauksessa, plasmaleikkauksessa ja -hitsauksessa. Suojakaasu hitsauksessa ja metallin valmistuksessa. Argonin etuina ovat mm. edullinen hinta, hyvä syttyvyys, inertti prosessiatmosfääri ja hyvä yleiskäyttöisyys hitsauksessa.

Woikosken laatujärjestelmä

Woikosken laatujärjestelmä, joka sisältää teollisten-, lääkkeellisten-, elintarvike-, erikois- ja nestekaasujen valmistuksen, täytön sekä jakelun, on saanut ISO 9001:2015 sertifikaatin. Standardi takaa laadukkaan toiminnan kaikilla Woikosken eri osa-alueilla.

Copyright ©2020 Oy Woikoski Ab. Kaikki oikeudet pidätetään, all rights reserved.