Formier 5, 10, 12

Kemiallinen kaava:  12 % vetyä + typpi
Kiehumispiste:  Ei sovellu kaasuseoksille
Suhteellinen tiheys: Kevyempi tai yhtä kevyt kuin ilma
YK-numero: 1954

Kaasun ominaisuudet

12 % vetyä + typpi.
Puristettu kaasu, palava, N.O.S. (vety ja typpi) 2.1

Kaasun käyttökohteet

Seostamattomien, niukkaseosteisten ja runsasseosteisten terästen sekä austeniittisten ruostumattomien terästen juurensuojakaasuna. Kaasu antaa hyvän muotoisen oksidivapaan juuripinnan. Kaasu on palava, joten sitä ei tule käyttää säiliönhitsauksessa juuripinnan suojaamiseen.

Woikosken laatujärjestelmä

Woikosken laatujärjestelmä, joka sisältää teollisten-, lääkkeellisten-, elintarvike-, erikois- ja nestekaasujen valmistuksen, täytön sekä jakelun, on saanut ISO 9001:2015 sertifikaatin. Standardi takaa laadukkaan toiminnan kaikilla Woikosken eri osa-alueilla.

Copyright ©2020 Oy Woikoski Ab. Kaikki oikeudet pidätetään, all rights reserved.