Hiilidioksidi (CO2)

Kemiallinen kaava: CO2
Kiehumispiste: -78,5°C
Suhteellinen tiheys: 1,52 (ILMA=1)
YK-numero: 1013 (Hiilidioksidi), 2187 (Hiilidioksidi, jäähdytetty neste), 1845 (Hiilidioksidi, kiinteä (kuiväjää)

Kaasun ominaisuudet

Hiilidioksidi on väritön, myrkytön ja inertti kaasu, jolla on heikosti pistävä hapan tuoksu ja se on raskaampaa kuin ilma. Hiilidioksidi esiintyy kaasuna, nesteenä tai kiinteässä muodossa hiilidioksidijäänä. Hiilidioksidia kuljetetaan ja varastoidaan paineenalaisena nesteytettynä kaasuna. Yhdestä nestemäisestä hiilidioksidi litrasta saadaan noin 440 litraa kaasumaista hiilidioksidia. Hiilidioksidi esiintyy nestemäisessä olomuodossa ainoastaan paineistettuna (yli 5,2 bar, lämpötila -56,6 - +30,6°C). Ilmakehän paineessa hiilidioksidia ei esiinny nestemäisessä muodossa.

Kaasun käyttökohteet

 • Elintarviketeollisuudessa, mm elintarvikkeiden jäähdytys, pakastus, elintarvikkeiden suojakaasupakkaus, virvoitusjuomien hiilihapotus
 • Paperiteollisuus
 • Palonsammutus
 • Kasvihuoneet, hiilidioksidilannoitus kasvihuoneissa
 • Hitsausprosessit, seostamattomien ja vähäseosteisten terästen MAG-hitsauksessa.
 • Suojakaasuna hitsauksessa
 • Veden käsittely, mm. juoma-, pesu-, prosessi- ja jäteveden käsittelyssä
 • Selluteollisuudessa massan pesun tehostuksessa
 • Mäntyöljyn valmistuksessa
 • Putkenjäädytyksessä
 • Teurastamot, eläinten tainnutus
 • Hitsausprosessit seostamattomien ja vähäseosteisten terästen MAG-hitsauksessa. 
  Hiilidioksidia voidaan käyttää MAG-hitsauksessa lyhytkaarella.
  Hiilidioksidin kanssa ei yleensä päästä kokonaan kuumakaarialueelle, koska se alkaa hajota käytettäessä suuria tehoja.  Hiilidioksidi on edullinen suojakaasu ja sillä onkin omat käyttäjänsä erityisesti ohuiden levyjen hitsauksessa, esimerkiksi autojen peltikorjauksessa.

 

Woikosken laatujärjestelmä

Woikosken laatujärjestelmä, joka sisältää teollisten-, lääkkeellisten-, elintarvike-, erikois- ja nestekaasujen valmistuksen, täytön sekä jakelun, on saanut ISO 9001:2015 sertifikaatin. Standardi takaa laadukkaan toiminnan kaikilla Woikosken eri osa-alueilla.

Copyright ©2020 Oy Woikoski Ab. Kaikki oikeudet pidätetään, all rights reserved.