Typpi N2

Kemiallinen kaava: N2
Kiehumispiste: -196°C
Suhteellinen tiheys: 0,97 (ILMA=1)
YK-numero: 1066 (typpi, puristettu), 1977 (typpi, jäähdytetty neste)

Kaasun ominaisuudet

Typpi on väritön, hajuton, myrkytön ja inertti kaasu. Typen pitoisuus hengitysilmasta on 78% ja se on hieman ilmaa kevyempää. Yhdestä litrasta nestemäistä typpeä saadaan noin 680 litraa kaasumaista typpeä. Typpeä kuljetetaan ja varastoidaan paineenalaisena kaasuna kaasupulloissa, sekä nesteytettynä kaasuna cryo-säiliöissä tai kannuissa.

Kaasun käyttökohteet

Elintarviketeollisuudessa nestemäistä typpeä käytetään mm. elintarvikkeiden jäähdytykseen ja pakastukseen. Typpikaasua käytetään mm. hapettumissuojana, elintarvikkeiden suojakaasupakkaamisessa ja rasvojen suojaamisessa eltaantumiselta.

Nestemäistä typpeä käytetään myös maalinpoistoon, puolijohteiden jäähdytykseen, biologisten aineiden säilytykseen, kutistusliitoksiin ja maanjäädytykseen.

Woikosken laatujärjestelmä

Woikosken laatujärjestelmä, joka sisältää teollisten-, lääkkeellisten-, elintarvike-, erikois- ja nestekaasujen valmistuksen, täytön sekä jakelun, on saanut ISO 9001:2015 sertifikaatin. Standardi takaa laadukkaan toiminnan kaikilla Woikosken eri osa-alueilla.

Copyright ©2020 Oy Woikoski Ab. Kaikki oikeudet pidätetään, all rights reserved.