Takaisin asiakaskokemuksiin
Outotec Turula OyWoikoski

30.06.2020

Woikoski är i egenskap av gasleverantör en grundpelare inom metallindustrin

”Det går inte att undvika att stöta på Woikoskis namn i metallindustrin. Företaget är en av metallindustrins grundpelare i egenskap av gasleverantör”

Oy Woikoski Ab levererar gas till Outotec Turula Oy. Henri Tirkkonen, som arbetar som upphandlingsingenjör vid Outotec Turula, värdesätter samarbetspartnerns tekniska stöd och att samarbetspartnern finns i närheten. Dessutom minskar den välfungerande beställningsautomatiken arbetsbördan vid Outotec Turulas upphandlingsavdelning.  

Outotec är en global ingenjörsbyrå specialiserad på anrikning av mineraler. Outotec Turula tillverkar utrustning för mineralanrikning ovan jord. Svetsning är ett mycket starkt delområde i företaget. Företaget har åtskilliga robotceller och ett tjugotal plåtslagarsvetsare.

– Det går inte att undvika att stöta på Woikoskis namn i metallindustrin. Företaget är en av metallindustrins grundpelare i egenskap av gasleverantör, konstaterar Tirkkonen.

Tekniskt stöd är tillgängligt

– Vi konkurrensutsatte naturligtvis gasleverantörerna i Finland. Vi bestämde oss för Woikoski, som finns nära oss. Av Woikoski får vi också vid behov tekniskt stöd, berättar Tirkkonen.

Till Outotec Turula levereras förutom koldioxid och argon också specialgasen SK-2 för rostfri massiv tråd. Tirkkonen nämner beställningsautomatiken som en fördel med de använda fasta gasbehållarna. När gasmängden i en fast behållare sjunker till ett visst gränsvärde, skickas en beställning automatiskt till Woikoski.

– Woikoski har en körrutt härifrån och de vet att gas ska levereras till Turula på måndagar. Vår upphandling behöver inte fästa någon särskild uppmärksamhet vid det. Vår personal gör en beställning endast i specialfall vad gäller lösa flaskor, nämner Tirkkonen.

Woikoski lyssnar på sina kunder

Samarbetet mellan företagen har fortsatt redan i över tjugo år. Enligt Tirkkonen är det lätt att diskutera med Woikoski, eftersom företaget har ett kundorienterat tankesätt.  Woikoski har till exempel föreslagit att fasta gasbehållare ska tas i bruk när Outotec Turulas gasförbrukning överskrider en viss gräns.

– Det bästa med samarbetet är att det är flexibelt och enkelt. Woikoski sköter sitt eget delområde bra, sammanfattar Tirkkonen.

Takaisin asiakaskokemuksiin