Exportverksamhet

Woikoski har ett omfattande globalt nätverk av samarbetspartners. Vi deltar också aktivt i olika branschorganisationer.

Vi har en omfattande export till olika länder, exempelvis Ryssland, Baltikum, och Norden, Tyskland och Italien och samt andra EU-länder.

Ryssland är ett mycket viktigt område för vår handel, och den huvudsakliga marknaden är St Petersburg. Till Ryssland exporterar vi gas och även i allt större utsträckning svetsrelaterade produkter.