Nestekaasun turvallinen käyttö

Nestekaasun käyttö vaatii erityistä huolellisuutta, sillä se on erittäin tehokas ja helposti palamaan syttyvä polttoaine.

Pidä pullo aina pystyasennossa

Nestekaasupulloa käsitellään ja säilytetään aina pystyasennossa, koska vaakatasossa käytettynä kaasu voi tulla venttiilistä ulos nestemäisenä. Lisäksi varoventtiili estää pullon räjähtämisen tulipalon sattuessa.

Käytä paineensäädintä

Käytä kotitalouspaineensäädintä (30 mbar) varmistaaksesi oikean paineen käytössä.

Muista sulkea venttiili

Muista aina sulkea pullon venttiili käytön jälkeen estääksesi kaasun vuotamisen.  Irrota samalla pulloon kytketty paineensäädin mahdollisen venttiilin neulan jumiutumisen välttämiseksi (PV).

Menettely häiriö- tai vuototilanteessa

Jos toteat vuodon tai epäilet vuotoa (esim. huomaat kaasun hajua) rakennuksessa tai ajoneuvossa - Sulje heti pulloventtiili - Avaa ikkunat ja ovet - Älä tupakoi äläkä käytä avotulta - Vie vuotava pullo heti ulos - Älä käytä sähkökytkimiä - Poistu rakennuksesta tai ajoneuvosta.

- Tulipalon sattuessa kutsu palokunta - Tuulettamisen jälkeen tarkista letku ja letkuliitokset saippuavedellä avattuasi ensin pulloventtiilin - Laitevian ja putkivuodon korjaamiseksi kutsu ammattilainen apuun.

 

Nestekaasun Säilytys

Pullon sijoittaminen

Nestekaasupullon altistaminen kuumuudelle saattaa saada varoventtiilin aukeamaan tai vuotamaan kaasua. Älä sijoita nestekaasupulloa grillin alle tai mihinkään tilaan, jonka lämpötila voi nousta yli 65 celsiusasteeseen.

Säilytä paikassa, jossa on riittävä ilmanvaihto

Nestekaasu on ilmaa raskaampi, helposti syttyvä kaasu, joka on suurina pitoisuuksina tukahduttavaa. Vuotaessaan kaasu saattaa kerääntyä esimerkiksi kellareihin, joten se tulisi aina säilyttää tilassa, jossa on riittävä ilmanvaihto. Asuintiloissa, maanpäällisissä varastoissa, asuntoautoissa – ja vaunuissa sekä veneissä saa säilyttää enintään 25 kg nestekaasua. (huom. enimmäisvarastointimäärään lasketaan mukaan myös tyhjän pullon nettopaino).  Nestekaasu on hajustettu vuotojen havaitsemisen helpottamiseksi.

 

Nestekaasupullon kuljetus

Tue pullo kuljetuksen ajaksi

Pullo pidetään pystyasennossa ja tukevasti tuettuna kuljetuksen aikana. Lämpimällä säällä nosta nestekaasupullot pois autosta, mikäli pysäköit auton pidemmäksi aikaa.

Nestekaasupullon vuosihuolto

Tarkista laitteet säännöllisesti

Nestekaasun käyttö vaatii erityistä huolellisuutta, sillä se on erittäin tehokas ja helposti palamaan syttyvä polttoaine. Vuotava kaasu voi syttyessään aiheuttaa rajun tulipalon tai pahimmassa tapauksessa räjähdyksen. Tämän vuoksi on erittäin tärkeä tarkistaa ja huoltaa kaasulaitteet säännöllisesti.

Ennen kaasugrillin käyttöönottoa, tarkista polttimien puhtaus, liitosten tiiviys sekä letkun kunto. Kaasuletku saattaa hapertua auringonvalossa ja siihen voi tulla pieniä halkeamia. Letkun kunnon voit tarkistaa taivuttamalla sitä mutkalle tai käyttämällä vuodonilmaisusuihketta. Jos letkussa näkyy hiusmurtumia, se on hyvä vaihtaa uuteen. Letkun liitoskohtien tiiviys pullon ja grillin välillä on hyvä varmistaa ennen grillin käyttöä sekä pullon vaihdon yhteydessä. Mikäli liitokset vuotavat, kiristä liitokset ja tee tarkistus uudelleen.

Katso lisävinkkejä