Vety 

Maailman yleisin alkuaine, vety, on päivän kuuma puheenaihe. Vetyä ei esiinny sellaisenaan, vaan kaikki käyttöön tarkoitettu vety on valmistettava ja vuositasolla vetyä valmistetaan yli 80 miljoonaa tonnia. (lähde energiatalous.fi) Suuri osa vetykeskustelusta keskittyykin siihen, kuinka vetyä valmistetaan energiatehokkaasti ja ympäristöystävällisesti ja mihin kaikkeen vetyä päästöttömänä energianlähteenä voidaan ja kannattaa hyödyntää.

Vety on Woikosken ydinosaamista

Woikoski on valmistanut vetyä vuodesta 1913 alkaen, meillä onkin kokemusta vedyn tuotannosta jo yli sadan vuoden ajalta.

Vedyn valmistus

Vetyä voidaan tuottaa höyryreformoimalla bio- tai maakaasusta, tai elektrolyysimenetelmällä ionipuhdistetusta vedestä. Vetyä syntyy myös kemianteollisuuden prosesseista sivutuotteena, jonka talteenoton sekä käsittelyn lopputuotteena saadaan puhdasta vetyä.

Me Woikoskella valmistamme ympäristöystävällistä vetyä elektrolyysiyksiköillä sekä alkaalielektrolyysi- että polymeerielektorlyysitekniikoilla. Meillä on myös pitkälle kehitetyt prosessit sivuvedyn talteenotossa ja jalostamisessa. 

2000-luvulla Woikoski on panostanut voimakkaasti vetyyn, sen tuotantoon, logistiikkaan ja käyttösovelluksiin. 2014 valmistui Kokkolaan Euroopan suurin vedestä elektrolyysimenetelmällä vetyä tuottava laitos.   

2016 Oy Woikoski Ab oli mukana EU-hankkeessa SOL2HY2(Solar to Hydrogen Hybrid Cycles), jossa demonstroitiin innovatiivista ratkaisua tuottaa vetyä aurinkoenergiaa käyttäen. Lue hankkeesta lisää


Kokkolan vetytehdas

Woikoski on vetytankkausratkaisujen pioneeri

Samana vuonna Kokkolan vetylaitoksen kanssa Woikoski lanseerasi vedyn tankkausasemat (Voikoski, Helsinki, Göteborg) ja polttokennoauto ovat olleet merkittäviä investointeja, joilla yritys on halunnut olla viitoittamassa tietä kohti vähähiilisempää yhteiskuntaa. Göteborgin asema oli osa Euroopan HIT-2-Corridors –vetytankkausasemaverkoston suunnitelmaa, jonka oli tarkoitus taata polttoaineen saatavuus kasvavalle kysynnälle Euroopassa.  Muualla Euroopassa projekti on edennyt, Suomessa julkinen taho ei tunnistanut vetyinfran merkitystä kyllin selvästi tuossa vaiheessa.


Vetytankkausasema sekä Woikosken vetyauto

Vedyn logistiikka  ja varastointi

Vety vaatii kuljetuskapasiteettia ja Woikoskella otettiin 2020 käyttöön nykyaikaiset komposiittitekniikkaan perustuvat 300 bariset vedyn kuljetukseen soveltuvat kuljetusyksiköt, jotka mm. mahdollistavat ns. sivutuotevedyn kustannustehokkaan kuljetuksen.

Vedyn varastointia kehitetään myös jatkuvasti. Woikoski on mukana EU-hankkeessa, jossa testataan vedyn varastointia ja kuljetusta sitomalla vety orgaaniseen kantajamolekyyliin. Uudella tekniikalla on potentiaalia pudottaa merkittävästi vedyn varastointi- sekä kuljetuskustannuksia. Tästä lisää alla.

Vedyn jakelu- ja tuotantojärjestelmät

Woikoski rakentaa asiakasrajapintaan räätälöityjä vedyn jakelujärjestelmiä sekä vedyn tuotantojärjestelmiä asiakastarpeen mukaan. Rakennamme asiakkaalle koko vedyn logistisen ketjun suoraan asiakkaan prosessin kulutuspisteeseen saakka.

Tästä hyvänä esimerkkinä on Fazerin uusi ksylitolitehdas Lahdessa, jonne Woikoski mitoitti, suunnitteli ja rakensi tarvittavan kaasunjakeluverkoston, ja vastaa tehtaan toimiessa vedyn jakelusta, käyttöturvallisuudesta, logistiikasta sekä varastoinnista.

Vedyn käyttöturvallisuus

Olemme ammattilaisia vedyn käyttöturvallisuudessa mm. käyttö-, käsittely-, logistinen sekä prosessiturvallisuus, ja tarjoamme osaamistamme ja räätälöityä koulutusta asiakastarpeen mukaan.

Yhteistyö

Woikoski on asiantuntijana mukana kansallisessa vetyklusterissa jossa keskustellaan vedyn tulevaisuudesta Suomessa. Teemme yhteistyötä myös suomalaisten yliopistojen kanssa, sekä olemme mukana erilaisissa EU-hankkeissa, mm. HyStock sekä e-SHyIPS

EU-hankkeet

Solar to Hydrogen Hybrid Cycles

2016 Oy Woikoski Ab oli mukana EU-hankkeessa SOL2HY2 (Solar to Hydrogen Hybrid Cycles), jossa on kehitetty ja demonstroitu innovatiivinen ratkaisu tuottaa vetyä aurinkoenergiaa käyttäen. Hankkeen tavoite oli kehittää taloudellinen ratkaisu, jossa vetyä tuotetaan vedestä pilkkomalla hyödyntämällä aurinkoenergiaa ja rikkidioksidi elektrolyyseriä ilman kallista platinakatalyyttiä. Mukana hankkeessa olivat Woikosken lisäksi suomalaiset Aalto yliopisto ja Outotec, sekä italialaiset EngineSoft ja ENEA, saksalainen DRL ja sveitsiläinen Erbicol.

Lue lisää hankkeesta täältä

HySTOC

Woikoski on mukana EU-rahoitteisessa HySTOC-hankkeessa, jossa demonstroidaan vedyn logistiikkaa ja varastointia teollisessa ympäristössä. Vuonna 2017 alkaneessa hankkeessa testataan menetelmää, jossa vety sidotaan kemiallisesti orgaaniseen kantajamolekyyliin. Vedyn käyttökohteessa vety voidaan vapauttaa katalyytin avulla, jonka jälkeen ns. kantajaneste kuljetetaan takaisin vetylähteelle, jossa siihen sidotaan jälleen vetyä.  Hankkeen onnistuminen mahdollistaa merkittävien etujen saavuttamisen vedyn turvallisessa ja taloudellisessa kuljetuksessa sekä varastoinnissa.

Lue lisää HySTOC-projektista täältä