Helhetstjänster för gasdistributionssystem

Förutom inhemska gasprodukter för gasbehov av alla storlekar erbjuder Woikoski också planering, genomförande och underhåll av kundspecifika gasdistributionsnät.

För att ditt företag ska kunna fokusera på sitt kärnområde sköter vi all gas fram till uttagspunkten för din räkning, vare sig det är fråga om planering och installation av gasdistributionsnät eller underhåll, förbättring eller utvidgning av befintliga gasdistributionsnät. Vi är specialister på det. 

Våra tjänster omfattar dessutom kartläggning av gasnät, service-, reparations- och underhållstjänster samt driftövervakning av tryckanordningar. Vi utför också analyser av gastyper och gasnät enligt våra kunders behov.

Läs mer

Planering och installation

Vi tillhandahåller planerings- och installationsarbeten i anslutning till nya gasdistributionsnät ända fram till den punkt där gasen ska användas,

Läs mer

Underhåll

Från oss får du behändigt reparations- och underhållstjänster för gasdistributionsnät. Vi utför konditionskartläggningar och förhandsunderhåll av gasdistributionssystem med stor yrkesskicklighet.

Läs mer

Analystjänster

 

Tjänsterna för analys av gastyper och gasnät säkerställer processens renhet.

Läs mer 

Driftövervakning av tryckanordningar

Vi erbjuder tjänster för driftövervakning av tryckanordningar enligt våra kunders önskemål.

Fråga mer elle begär offert

Distansövervakning

Med hjälp av distansövervakning upprätthålls en tillräcklig gasmängd utan avbrott i verksamheten.

Läs mer