Gasflaskor och flaskpaket

Uthyrning, försäljning och fyllning

Uthyrning

Vi hyr ut gasflaskor, flaskpaket och minicontainrar. Hyrestider 1 år, 3 år, 5 år eller 8 år. Hela hyran betalas vid hyresförhållandets början.

Om du tecknar hyresavtal på 3, 5 eller 8 år får du ett intyg om användarrätt. Det är ett värdepapper som du vid behov kan överlåta eller sälja till tredje part.

Strax innan hyresperiodens slut skickar vi dig ett brev med anvisningar om hur du förlänger avtalet. Om du inte förlänger avtalet och inte lämnar tillbaka flaskorna övergår vi till att fakturera för dygnshyra.

Returgasflaskor

AWOcyl-returgasflaskan är ett bra alternativ när gasbehovet är oregelbundet men gas ändå alltid måste finnas till hands. Storleken på AWOcyl-flaskorna är 10 liter och de finns för acetylen, luktsatt syrgas, argon och SK-18.

Man kan inte byta gassort under hyrestiden och denna s.k. evighetsflaska får inte skänkas eller överlåtas till tredje part. I anskaffningspriset på returgasflaskor ingår gas, överföringskostnad och obegränsad returrätt av flaskan. Under hyrestiden betalar du bara för gasen och överföringen.

Friköpta flaskor

Det går också att friköpa gasflaskor. Vi säljer besiktigade och fyllda gasflaskor, både nya och begagnade.

Påfyllning

På beställning fyller vi också kundens egna gasflaskor.

Läs också mer om besiktining av gasflaskor