Gasol (propan)

Användning: estgas, laboratoriegas, kalibreringsgas. Uppvärmning av båtar och husvagnar.
Egenskaper: färglös, tyngre än luft, ofta med lukttillsats för identifiering, mycket lättantändlig, kvävande i höga halter.

Produkt rubrik

Produkt text

Oy Woikoski Ab har copyright på webbplats. Copyright@Oy Woikoski Ab 2022