Besiktning av gasflaskor

Återkommande besiktning av gasflaskor

Vid återkommande besiktningar utförs provtryckning av gasflaskorna och kontroll av ut- och insidan, tomvikten konstateras och utrustning och märkning kontrolleras. Flaskan blästras på utsidan, målas och stämplas med kontrolltidpunkt på flaskans skulderdel.

Återkommande besiktning av kundägda flaskor betalas av ägaren, återkommande besiktning av hyresflaskor av Woikoski.

Den återkommande besiktningen är en lagstadgad periodiskt utförd besiktning av tryckkärl. Påfyllningsbara tryckkärl ska återkommande kontrolleras och testas av en godkänd inrättning (Kommunikationsministeriets förordning 171/2009, punkt 6.2.1.6).