Planering och installation

Förutom inhemska gasprodukter erbjuder Woikoski också planering, genomförande och underhåll av kundspecifika gasdistributionsnät.

För att ditt företag ska kunna koncentrera sig på produktivt arbete och sin kärnkompetens

Vi är specialister på gas och vi sköter allt med anknytning till planering och installation av gasdistributionsnät för din räkning ända fram till uttagsstället. Vi hjälper dig också om du behöver utvidga verksamheten och gasnätet så att det uppfyller de krav som en ökad produktion innebär (bl.a. massberäkning, planritningar, PI-diagram, utrustnings- och materialval).

Vi avbildar kundens process och definierar utifrån avbildningen volymprofilen och rätt reningsmetod beroende på renhetsklassen. Vi tillhandahåller också olika alternativ som svarar på kundens behov med beaktande av gaskvaliteten och -förbrukningen.  

Fråga mer eller begär offert