Utbildning

Utbildning

Woikoski tillhandahåller mångsidig utbildning med anknytning till gas och gasnät. Gasutbildning ger god beredskap för en säker hantering av gas samt kunskap om gasernas egenskaper och användningssäkerhet.

Gasutbildning

Omfattar säker hantering av gas, gasernas egenskaper och användningssäkerhet.

Produkt- och användarutbildning

Vi erbjuder utbildning med anknytning till produkterna. 

Gasaggregatutbildning

Introduktion till transportenheterna och en säker hantering av dem samt säker användning och säkert underhåll av gasdistributionsnät.

Utbildning i gastransport

Behandlar transport av gas med allt från personbilar till tankbilar samt transporttekniska säkerhetsaspekter.

Utbildningarnas innehåll skräddarsys enligt kundens önskemål för att utbildningen ska vara till så stor nytta som möjligt i frågor som gäller gasen och dess användning.

Koulutuksien sisältö räätälöidään asiakkaan toivomuksien mukaan, jotta se palvelisi mahdollisimman hyvin kaasuihin ja niiden käyttöön liittyvissä kysymyksissä.

Fråga mer eller begär offert