Hemsyrgasbehandling

Syrgasbehandling används för att korrigera en permanent nedsatt syrehalt i kroppen samt den överflödiga belastning och de nackdelar detta medför för hjärtat, lungorna och den övriga kroppen.  Syrgas används för att behandla bl.a. svåra lungsjukdomar, hjärtsvikt eller cancer om syrehalten i kroppen är permanent nedsatt.

Målet med behandlingen är att förbättra personens fysiska ork, öka personens självständighet och aktivitet, främja rörligheten samt fördröja en nedsättning av funktionsförmågan.

Långvarig syrgasbehandling kan också genomföras hemma på ordination av en läkare. Då sköter patienten själv doseringen av syrgas med hjälp av en anordning för flytande syrgas, flaskor med medicinsk syrgas och en syrgaskoncentrator.

Woikoski har ett mångsidigt och högklassigt utbud av syrgasbehandlingsutrustning som gör livet lättare för personer som behöver hemsyrgasbehandling. I sortimentet finns alternativ för alla behov och situationer, oberoende av användarens ålder och hälsotillstånd.

Information om hemsyrgasbehandling

Läs mer om hur du kan använda en hemsyrgasenhet på ett säkert sätt för att förbättra din livskvalitet.

Läs mer

Produkter

Enheter med flytande syrgas

 


Se alla

Gasflaskor med medicinsk syrgas

Se alla

Mobila syrgaskoncentratorer

Se alla

Tillbehör

Se alla

Kontaktuppgifter i frågor som gäller hemsyrgasbehandling: kotihappihoito (at) woikoski.fi, tfn: 045 788 15403 vardagar kl. 8-16