Hemsyrgasbehandling

Finländska Woikoski Medical har ett mångsidigt och högklassigt utbud av syrgasbehandlingsutrustning som gör livet lättare för personer som behöver syrgasbehandling i hemmet. I utbudet finns alternativ för alla behov och situationer, oberoende av användarens ålder och hälsotillstånd.

Syrgasbehandling används för att korrigera en permanent nedsatt syrehalt i kroppen samt den överflödiga belastning och de nackdelar som detta medför för hjärtat, lungorna och den övriga kroppen. Syrgas används för att behandla bl.a. svåra lungsjukdomar, hjärtsvikt eller cancer om syrehalten i kroppen är permanent nedsatt.

Målet med behandlingen är att förbättra personens fysiska ork, öka personens självständighet och aktivitet, främja rörligheten samt fördröja en nedsättning av funktionsförmågan.

Långvarig syrgasbehandling kan också genomföras hemma på ordination av en läkare. Då sköter patienten själv doseringen av syrgas med hjälp av en enhet för flytande syrgas, flaskor med medicinsk syrgas och en syrgaskoncentrator.

Utrustning för syrgasbehandling i hemmet

Säkerhetsflaskor för medicinsk  luft och syrgas

Information om hemsyrgasbehandling

Läs mer om hur du kan använda en hemsyrgasenhet på ett säkert sätt för att förbättra din livskvalitet.

Läs mer

Produkter

Enheter med flytande syrgasEtt system med flytande syrgas ger en syrgasbehandlingspatient som bor hemma större rörelsefrihet och förbättrar livskvaliteten.

Se alla

Gasflaskor med medicinsk syrgas

Se alla

 

Mobila syrgaskoncentratorer

Se alla

Tillbehör

Se alla

Kundtjänst för hemsyrgasbehandling

Vi betjänar dig vardagar kl. 8–15.30.
e-post: kotihappihoito@woikoski.fi 
telefon: 045 788 15403