Högrena gaser

När även de allra minsta orenheter ställer till med problem krävs det högrena gaser.

Gasers renhet anges typiskt som ett N-tal, t.ex. N46. Det betyder att gasens totalhalt i procent i det angivna talet är fyra stycken nior avslutat med siffran sex, dvs.  99,996 %.

Tabellen visar de vanligaste renhetsklasserna och det totala antalet orenheter i klassen:

N-tal Totalhalt Orenheter

N26

99,6% 0,4%
N35 99,95% 500 ppm
N45 99,995% 50 ppm
N50 99,999% 10 ppm
N55 99,9995 % 5 ppm
N60 99,9999% 1 ppm

1 % = 10 000 ppm (parts per million, miljondelar)

Renhetsgränsen definieras av gasen ifråga samt det renhetsmål som är teknologiskt och ekonomiskt lönsamt.

I generatorgaser (kvävgas, syrgas och argon) innebär högren vanligen renhet N50, men för vissa gaser kan det vara svårt att till och med uppnå N26.

Följande gaser från Woikoski kan fås som högrena:

 • Ammoniak, NH3
 • Argon, Ar
 • Acetylen, C2H2
 • Dikväveoxid, N2O
 • Eten, C2H4
 • Syre, O2
 • Helium, He
 • Koldioxid, CO2
 • Kolmonoxid, CO
 • Metan, CH4
 • Propan, C3H8
 • Svavelhexafluorid, SF6
 • Syntetisk luft, 20,9 % O2 + N2
 • Kväve, N2
 • Väte, H2

Om du behöver annan högren gas, ta kontakta med oss så ordnar vi detta genom våra internationella samarbetspartners.