Oikeudellinen tiedote

Käyttämällä näitä www-sivuja hyväksyt käyttöehdot.

Näiden www-sivujen sisällön omistaa Woikoski Oy (jäljempänä Woikoski).

Sivujen sisällön tai sen osan kopioiminen, siirtäminen, jakelu tai tallentaminen missä muodossa tahansa on kiellettyä ilman Woikoskelta saatua suostumusta.

Lehdistötiedotteiden ja muiden julkiseksi tarkoitettujen asiakirjojen käyttö julkiseen tiedonvälitykseen on sallittu sillä edellytyksellä, että tiedon lähde mainitaan.

Woikosken www-sivut tarjotaan sellaisena kuin ne ovat. Sivujen sisältämä tieto pyritään pitämään virheettömänä ja luotettavana, mutta sen suhteen ei anneta minkäänlaista nimenomaista takuuta. Woikoski ei pysty osaltaan takaamaan, että sivuilla tai niitä välittävällä palvelimella ei ole viruksia tai muita haitallisia komponentteja.

Woikoski pidättää oikeuden tehdä sivuille muutoksia tai rajoittaa niille pääsyä milloin tahansa. Woikoski ei anna mitään takuuta kolmannen osapuolen toiminnasta riippuvasta sivujen saatavuudesta. Woikoski ei ole vastuussa sivujen käytöstä tai sivuilla tarjoamansa palvelun tai sen keskeytymisen aiheuttamista suorista, epäsuorista, satunnaisista, erityisistä tai välillisistä vahingoista, liikevoiton menetyksistä tai liiketoiminnan keskeytyksestä, vaikka tällaisen vahingon mahdollisuudesta olisi ilmoitettu Woikoskelle. Woikosken vastuu on enintään Suomen lain pakottavien säännösten mukainen.

Toimittamalla www-sivuihin liittyvää materiaalia, esimerkiksi sähköpostin kautta tai www-palvelujen välityksellä, sitoudut noudattamaan seuraavia ehtoja:

  • lähettämäsi aineisto ei ole laitonta tai muuten julkaistavaksi kelpaamatonta;
  • ennen lähettämistä olet varmistunut mahdollisimman hyvin siitä, ettei aineisto mahdollisesti sisällä viruksia tai muita tuhoavia ominaisuuksia
  • aineisto on sinun omaasi tai sinulla on rajoitukseton oikeus antaa se Woikoskelle, ja että Woikoski voi halutessaan julkaista aineiston maksutta ja/tai sisällyttää aineiston tai sen sisältämän osan omiin tuotteisiinsa ilman vastuu- tai maksuvelvollisuutta; ja
  • et esitä lähettämääsi aineistoon perustuvia vaateita Woikoskea kohtaan ja sitoudut hyvittämään Woikoskelle kulut, jotka sille mahdollisesti syntyvät toimenpiteistä, joihin kolmas osapuoli ryhtyy lähettämäsi aineiston johdosta.

Woikosken www-sivuilla on linkkejä kolmansien osapuolien omistamille tai ylläpitämille sivuille. Woikoskella ei ole mahdollisuutta vaikuttaa kolmansien osapuolien ylläpitämien sivujen sisältöön, joten Woikoski ei ole vastuussa mistään kolmannen osapuolen sivujen sisältämästä aineistosta.

Woikoski ja sen valmistamien tuotteiden nimet ovat Woikosken tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä. Muut www-sivuilla mainitut yhtiöiden ja tuotteiden nimet voivat olla haltijoidensa suojattuja tunnuksia. Pääsyä sivuillemme ei voi epäsuorasti tai muuten tulkita minkään sivuilla esiintyvän merkin lisenssi- tai muun käyttöoikeuden myöntämiseksi ilman Woikosken tai kolmannen osapuolen etukäteistä kirjallista suostumusta.

Näihin ehtoihin sovelletaan Suomen lakia, poislukien lainvalintaa koskevat säännökset. Mahdolliset riidat ratkaistaan Suomessa yleisessä tuomioistuimessa.

© Woikoski Oy 2023. Kaikki oikeudet pidätetään.