OIemme mukana Motivan energiatehokkuussopimuksessa

Pyrimme kaikessa toiminnassamme energian ja raaka-aineiden tehokkaaseen, säästävään ja kestävään käyttöön. 

Olemme sitoutuneet päästöjen vähentämiseen, uusiutuvan energian käytön edistämiseen sekä toimintamme jatkuvaan kehittämiseen.

Energiatehokkuussopimukset ovat tärkeä osa Suomen energia- ja ilmastostrategiaa ja ensisijainen keino edistää energian tehokasta käyttöä Suomessa.

Vastuullinen ja tehokas energiankäyttö vähentää ilmastonmuutosta aiheuttavia hiilidioksidipäästöjä. Energiansäästöä ja energiatehokkuutta on edistetty valtion ja toimialojen välisillä sopimuksilla jo 1990-luvulta lähtien.

Energian tehokas käyttö on järkevää ja vastuullista toimintaa, joka tuo tuntuvia kustannussäästöjä. Energiakulujen pieneneminen parantaa yrityksen kannattavuutta ja näkyy tuloksessa. Energiatehokkuus on yksi tärkeimmistä keinoista torjua ilmastonmuutosta.