Suojakaasut hitsaukseen

Konepajateollisuuden kovassa kilpailutilanteessa toiminnan tehokkuus ja tuottavuus ovat elintärkeitä menestyksen turvaamiseksi. Hitsaus on valmistusprosessin osa, jolla lopputuloksen kannalta on suuri merkitys. Tällöin hitsaussuojakaasujen merkitys osana laadukasta, tuottavaa ja taloudellista hitsausjärjestelmää korostuu.

Suojakaasuja tarvitsevia hitsausmenetelmiä ovat kaasukaarihitsausprosessit (MIG/MAG-, TIG- ja plasmahitsaus), laserhitsaus sekä näiden yhdistelmät eli hybridihitsausmenetelmät sekä MIG-juotto.

Suojakaasun perustehtävänä on suojata hitsisulaa ja kuumentunutta sulaa metallia ympäröivän ilman   vaikutukselta ja tarjota valokaaren palamiselle mahdollisimman edulliset olosuhteet. Hitsausta ympäröivässä ilmassa happi, typpi sekä ilmankosteus aiheuttavat hitsisulaan päästessään laatuongelmia, joita voidaan ehkäistä hitsauksen suojakaasuilla. Suojakaasuilla vaikutetaankin lukuisiin hitsin ominaisuuksiin, joilla on merkitystä työn suorittamiseen ja laatuun.

Tutustu suojakaasuvalintataulukkoomme linkistä niin löydät parhaiten tarpeisiisi soveltuvan suojakaasun,
Mikäli kaipaamaasi seosta ei löydy vakiotuotteista, ota yhteyttä asiakaspalveluumme asiakaspalvelu@woikoski.fi.

Suojakaasun valintataulukko

Kysy lisätietoja tai pyydä tarjous

Alla olevista tuotekorteista löydät tietoa suojakaasuista klikkaamalla tuotekortin auki, Tuoteluettelosta löydät valikoimassamme olevat suojakaasut.

Tuoteluettelo

Typpi Typpi on väritön, hajuton, mauton, myrkytön ja inertti kaasu. Woikoski valmistaa typpeä teolliseen käyttöön, elintarvikekäyttöön, sekä erikoispuhdasta typpeä erilaisiin käyttötarkoituksiin.
Lue lisää
Happi Happi on alkuaine, joka on välttämätön elämän kannalta. Teollisuudessa happea käytetään voimakkaana hapettimena varsinkin teräs- ja kemianteollisuudessa.
Lue lisää
SK-8 (Awomix) SK-8 (Awomix) on argonin ja hiilidioksidin seoskaasu. Sitä käytetään hitsauskaasuna, seostamattomien ja niukkaseosteisten terästen MAG-hitsaukseen.
Lue lisää
Argon Argon on väritön, hajuton, myrkytön ja inertti kaasu. Sen pitoisuus hengitysilmassa on 0,9% ja se on raskaampaa kuin ilma. Argonia käytetään lukuisissa erilaisissa teollisuuden prosesseissa.
Lue lisää
Ar-He Ar-He sopii erityisesti alumiinin hitsaukseen, mutta sitä voidaan käyttää kaikkien materiaalien MIG- ja TIG-hitsaukseen.
Lue lisää
Hiilidioksidi Hiilidioksidi esiintyy kaasuna, nesteenä sekä kiinteässä muodossa kuivajäänä. Se on väritön, myrkytön ja inertti kaasu. Hiilidioksidia käytetään mm. lukuisissa erilaisissa elintarviketeollisuuden prosesseissa.
Lue lisää
Asetyleeni Asetyleeni on väritön, hiukan ilmaa kevyempi ja erittäin tulenarka ja syttyvä kaasu. Asetyleeniä käytetään polttokaasuna hapen kanssa mm. teräksen kaasuhitsaukseen, polttoleikkaukseen, karkaisuun ja juottamiseen.
Lue lisää
Hajuhappi Hajuhappi on väritön, hajustettu, palamista edistävä ja hapettava. Kun happeen lisätään hajusteainetta, pystytään vuoto ja kohonnut happipitoisuus haistamaan nenällä. Hajusteaine lisää näin työturvallisuutta.
Lue lisää
Helium Heliumilla on tärkeä rooli monissa prosesseissa. Heliumia käytetään mm. analyysilaitteissa, kylmätutkimuksessa, magneettikuvauslaitteissa, laserlaitteissa sekä tiiveysmittauksissa. 
Lue lisää
Awodrop Awodrop on hapen ja argonin seoskaasu. Awodrop soveltuu kaikkien materiaalien TAG- ja MAG-hitsaukseen, joissa tarvitaan kaarta vakauttavaa ominaisuutta.
Lue lisää
Formier 5, Formier 10 Formier on vedyn ja typen seoskaasu (5-10 % vetyä + typpi). Formier-kaasua voidaan käyttää seostamattomien, ruostumattomien austeniittisten ja runsasseosteisten austeniittisten terästen juuren suojaukseen. 
Lue lisää
Awolight Awolight on heliumin, hapen ja argonin seoskaasu. Awolight soveltuu erityisesti runsaasti seostettujen austeniittisten ja ei-austeniittisten terästen, alumiinin ja kuparin MAG-hitsaukseen.
Lue lisää
SH-5 Vety-lisä argonissa nostaa kaarienergiaa, jolloin saadaan huomattavia lisähyötyjä hitsaukseen. SH-5 soveltuu erityisesti seostamattomien ja niukkaseosteisten ohutlevyjen hitsaamiseen, sekä austeniittisten ruostumattomien ja haponkestävien levyjen MAG- ja TAG- hitsaukseen.
Lue lisää
SO-2 SO-2 sisältää aktiivisena komponenttina happea hiilidioksidin sijaan ja se soveltuu matala- ja runsashiilisten ruostumattomien ja haponkestävien terästen MAG-hitsaukseen tilanteissa, joissa halutaan varmistaa erityisesti kuumakaarihitsauksessa hitsin erittäin matala hiilipitoisuus.
Lue lisää
SK-2 SK-2 on hiilidioksidin ja argonin seoskaasu. Se on tarkoitettu austeniittisten ja ferriittisten, sekä vakiolaatuisten duplex-terästen MAG-hitsaukseen.
Lue lisää
SK-18 SK-18 on argonin ja hiilidioksidin seoskaasu. Sitä käytetään hitsauskaasuna, seostamattomien ja niukkaseosteisten terästen MAG-hitsaukseen.
Lue lisää
SK-12 SK-12 on argonin ja hiilidioksidin seoskaasu. Sitä käytetään hitsauskaasuna, seostamattomien ja niukkaseosteisten terästen MAG-hitsaukseen.
Lue lisää
SK-25 SK-25 on argonin ja hiilidioksidin seoskaasu. Sitä käytetään hitsauskaasuna, seostamattomien ja niukkaseosteisten terästen MAG-hitsaukseen.
Lue lisää
SH-2 SH-2 on vedyn ja argonin seoskaasu (2% vetyä + argon). Vety-lisä argonissa nostaa kaarienergiaa, jolloin saadaan huomattavia lisähyötyjä hitsaukseen. 
Lue lisää
SH-3 Vety-lisä argonissa nostaa kaarienergiaa, jolloin saadaan huomattavia lisähyötyjä hitsaukseen. SH-3 soveltuu erityisesti seostamattomien ja niukkaseosteisten ohutlevyjen hitsaamiseen, sekä austeniittisten ruostumattomien ja haponkestävien levyjen MAG- ja TAG- hitsaukseen.
Lue lisää