Lääkkeelliset kaasut


Lääkkeellisellä kaasulla tarkoitetaan lääkkeeksi luokiteltavaa kaasua tai kaasuseosta, jonka käyttö perustuu farmakologiseen vaikutukseen, ja joka on tarkoitettu annosteltavaksi potilaalle terapeuttiseen, diagnostiseen tai profylaktiseen tarkoitukseen.

Lääkkeelliset kaasut valmistetaan lääketehtaassa EU GMP:n (Good Manufacturing Practise) määräysten mukaisesti ja analysoidaan Euroopan Farmakopean mukaisesti. Lääkekaasujen jakelussa noudatetaan GDP (Good Distribution Practise) ohjeita.

Huomioi kaasujen käyttöön liittyvät turvallisuusohjeet. Tutustu pakkausselosteisiin ja muihin ohjeisiin ennen kaasun käyttöä. Alla olevien lääkekaasujen lisäksi valmistamme ja toimitamme asiakkaan pyynnöstä lääkkeellisiä kaasuja, jotka vaativat Fimean erityisluvan. Ole yhteydessä medical asiakaspalveluumme: medical@woikoski.fi.
 

Olemme seuraavien kaasujen myyntiluvanhaltija:

Lääkehappi Lääkehappi AWO 100% puristettu kaasu.
Lue lisää
Lääkehappi kryogeeninen Lääkehappi AWO 100 %, kryogeeninen kaasu.
Lue lisää
Lääkehiilidioksidi Lääkehiilidioksidi AWO 100 %, nesteytetty kaasu.
Lue lisää
Lääkeilma Lääkeilma AWO 100 %, puristettu kaasu.
Lue lisää
Lääkkeellinen 5-kaasun keuhkofunktiokaasu Lääkkeellinen 5-kaasun keuhkofunktiokaasu AWO, puristettu kaasu.
Lue lisää
Lääkkeellinen ilokaasu Lääkkeellinen ilokaasu AWO 100 %, nesteytetty kaasu.
Lue lisää
Pulmonox Pulmonox AWO 0,1 %, puristettu kaasu.
Lue lisää