Teolliset kaasut

Woikoski on suomalainen teollisuuskaasujen valmistaja. Kaasut ovat osa kokonaispalvelua, jota asiakkaillemme tarjoamme. Meiltä saat teollisten peruskaasujen lisäksi erikoiskaasut ja asiakaskohtaiset tuoteratkaisut tarpeen mukaan.  

Kaasujen lisäksi tarjoamme asiakkaillemme kokonaisvaltaisia kaasuverkostoratkaisuja, niiden huolto- ja kunnossapitopalveluita sekä analyysipalveluita.

Kysy lisätietoja tai pyydä tarjous

Ar-He Ar-He sopii erityisesti alumiinin hitsaukseen, mutta sitä voidaan käyttää kaikkien materiaalien MIG- ja TIG-hitsaukseen.
Lue lisää
Argon Argon on väritön, hajuton, myrkytön ja inertti kaasu. Sen pitoisuus hengitysilmassa on 0,9% ja se on raskaampaa kuin ilma. Argonia käytetään lukuisissa erilaisissa teollisuuden prosesseissa.
Lue lisää
Asetyleeni Asetyleeni on väritön, hiukan ilmaa kevyempi ja erittäin tulenarka ja syttyvä kaasu. Asetyleeniä käytetään polttokaasuna hapen kanssa mm. teräksen kaasuhitsaukseen, polttoleikkaukseen, karkaisuun ja juottamiseen.
Lue lisää
Awodrop Awodrop on hapen ja argonin seoskaasu. Awodrop soveltuu kaikkien materiaalien TAG- ja MAG-hitsaukseen, joissa tarvitaan kaarta vakauttavaa ominaisuutta.
Lue lisää
Awolight Awolight on heliumin, hapen ja argonin seoskaasu. Awolight soveltuu erityisesti runsaasti seostettujen austeniittisten ja ei-austeniittisten terästen, alumiinin ja kuparin MAG-hitsaukseen.
Lue lisää
Dityppioksidi Ilokaasu on väritön, ilmaa raskaampi, palamista edistävä, heikosti narkoottinen kaasu.
Lue lisää
Formier 5, Formier 10 Formier on vedyn ja typen seoskaasu (5-10 % vetyä + typpi). Formier-kaasua voidaan käyttää seostamattomien, ruostumattomien austeniittisten ja runsasseosteisten austeniittisten terästen juuren suojaukseen. 
Lue lisää
Hajuhappi Hajuhappi on väritön, hajustettu, palamista edistävä ja hapettava. Kun happeen lisätään hajusteainetta, pystytään vuoto ja kohonnut happipitoisuus haistamaan nenällä. Hajusteaine lisää näin työturvallisuutta.
Lue lisää
Happi Happi on alkuaine, joka on välttämätön elämän kannalta. Teollisuudessa happea käytetään voimakkaana hapettimena varsinkin teräs- ja kemianteollisuudessa.
Lue lisää
Helium Heliumilla on tärkeä rooli monissa prosesseissa. Heliumia käytetään mm. analyysilaitteissa, kylmätutkimuksessa, magneettikuvauslaitteissa, laserlaitteissa sekä tiiveysmittauksissa. 
Lue lisää
Hiilidioksidi Hiilidioksidi esiintyy kaasuna, nesteenä sekä kiinteässä muodossa kuivajäänä. Se on väritön, myrkytön ja inertti kaasu. Hiilidioksidia käytetään mm. lukuisissa erilaisissa elintarviketeollisuuden prosesseissa.
Lue lisää
Ilmapallohelium Väritön, hajuton, mauton ja ilmaa kevyempi kaasu. Suurina pitoisuuksina tukahduttava.
Lue lisää
Kylmäainehiilidioksidi CO2 Kylmäainehiilidioksidi CO2, elintarviketeollisuudessa kylmälaitteiden jäähdytykseen, säilömiseen ja pH-arvon hallintaan, estää bakteerien kasvua.
Lue lisää
Paineilma Paineilma on ylipaineiseksi paineistettua eli kompressoitua ilmaa.
Lue lisää
Rikkiheksafluoridi (SF-6) Rikkiheksafluoridi on rikistä ja fluorista koostuva hajuton, myrkytön ja palamaton kaasu.
Lue lisää
SH-2 SH-2 on vedyn ja argonin seoskaasu (2% vetyä + argon). Vety-lisä argonissa nostaa kaarienergiaa, jolloin saadaan huomattavia lisähyötyjä hitsaukseen. 
Lue lisää
SH-3 Vety-lisä argonissa nostaa kaarienergiaa, jolloin saadaan huomattavia lisähyötyjä hitsaukseen. SH-3 soveltuu erityisesti seostamattomien ja niukkaseosteisten ohutlevyjen hitsaamiseen, sekä austeniittisten ruostumattomien ja haponkestävien levyjen MAG- ja TAG- hitsaukseen.
Lue lisää
SH-5 Vety-lisä argonissa nostaa kaarienergiaa, jolloin saadaan huomattavia lisähyötyjä hitsaukseen. SH-5 soveltuu erityisesti seostamattomien ja niukkaseosteisten ohutlevyjen hitsaamiseen, sekä austeniittisten ruostumattomien ja haponkestävien levyjen MAG- ja TAG- hitsaukseen.
Lue lisää
SK-2 SK-2 on hiilidioksidin ja argonin seoskaasu. Se on tarkoitettu austeniittisten ja ferriittisten, sekä vakiolaatuisten duplex-terästen MAG-hitsaukseen.
Lue lisää
SK-8 (Awomix) SK-8 (Awomix) on argonin ja hiilidioksidin seoskaasu. Sitä käytetään hitsauskaasuna, seostamattomien ja niukkaseosteisten terästen MAG-hitsaukseen.
Lue lisää
SK-12 SK-12 on argonin ja hiilidioksidin seoskaasu. Sitä käytetään hitsauskaasuna, seostamattomien ja niukkaseosteisten terästen MAG-hitsaukseen.
Lue lisää
SK-18 SK-18 on argonin ja hiilidioksidin seoskaasu. Sitä käytetään hitsauskaasuna, seostamattomien ja niukkaseosteisten terästen MAG-hitsaukseen.
Lue lisää
SK-25 SK-25 on argonin ja hiilidioksidin seoskaasu. Sitä käytetään hitsauskaasuna, seostamattomien ja niukkaseosteisten terästen MAG-hitsaukseen.
Lue lisää
SO-2 SO-2 sisältää aktiivisena komponenttina happea hiilidioksidin sijaan ja se soveltuu matala- ja runsashiilisten ruostumattomien ja haponkestävien terästen MAG-hitsaukseen tilanteissa, joissa halutaan varmistaa erityisesti kuumakaarihitsauksessa hitsin erittäin matala hiilipitoisuus.
Lue lisää
Sukellushappi Sukeltajat käyttävät hengityskaasuna joko paineilmaa tai erilaisia seoskaasuja.
Lue lisää
Typpi Typpi on väritön, hajuton, mauton, myrkytön ja inertti kaasu. Woikoski valmistaa typpeä teolliseen käyttöön, elintarvikekäyttöön, sekä erikoispuhdasta typpeä erilaisiin käyttötarkoituksiin.
Lue lisää
Vety Ilmaa huomattavasti kevyempi, väritön, hajuton ja erittäin palava kaasu
Lue lisää