Sukellushappi

Kaasun ominaisuudet

Sukeltajat käyttävät hengityskaasuna joko paineilmaa tai erilaisia seoskaasuja. Nitroksi on hengityskaasu, jossa hapen osuus on normaalia ilmaa suurempi. Trimiksi puolestaan on hapen, typen ja heliumin seos.

Kaasun käyttökohteet

Woikosken laatujärjestelmä

Woikosken laatujärjestelmä, joka sisältää teollisten-, lääkkeellisten-, elintarvike-, erikois- ja nestekaasujen valmistuksen, täytön sekä jakelun, on saanut ISO 9001:2015 sertifikaatin. Standardi takaa laadukkaan toiminnan kaikilla Woikosken eri osa-alueilla.

Copyright ©2022 Woikoski Oy. Kaikki oikeudet pidätetään, all rights reserved.