Elintarvikekaasut

Elintarviketeollisuus käyttää elintarvikekaasuja mm. juomateollisuudessa, tuotteiden jäähdyttämisessä sekä parantamaan tuotteiden säilyvyyttä ja ulkonäköä.

Kysy lisätietoja tai pyydä tarjous

Yleisesti käytetty elintarvikkeiden säilyvyyttä parantava menetelmä on MAP-pakkaus (Modified Atmosphere Packaging). Siinä pakkauksesta poistetaan ensin ilma ja se korvataan halutulla kaasuseoksella. Käytetyimpiä kaasuseoksia ovat eripitoisuuksiset hiilidioksidin ja typen seokset.

Ilman sisältämä happi saa aikaan tyypillisten elintarvikkeita pilaavien aerobisten mikrobien kasvun. Hiilidioksidin happamuus pienentää mikrobien kasvumahdollisuuksia ja inertti (reagoimaton) typpi on pohjakaasuna. Lihan punaisen värin säilyttämiseksi voidaan käyttää myös hiilidioksidin ja hapen seosta.

Katkeamaton kylmäketju varmistaa laadun pysymisen haluttuna.

Ennen tuotteen markkinoille laskemista säilyvyys (kaasun soveltuvuus) testataan säilyvyyskokeilla elintarvikkeiden erilaisista koostumuksista johtuen. Kokkolan hiilidioksidilaitoksen, Oulun sekä Järvenpään kaasujen täyttölaitoksen elintarviketuotanto on sertifioitu FSSC 22000 elintarvikesertifikaatin mukaisesti.   (sertifikaatit: Oulu, Kokkola, Järvenpää)

Woikosken laatujärjestelmä, joka sisältää teollisten-, lääkkeellisten-, elintarvike-, erikois- ja nestekaasujen valmistuksen, täytön sekä jakelun, on saanut ISO 9001:2015 sertifikaatin.  Standardi takaa laadukkaan toiminnan kaikilla Woikosken eri osa-alueilla.

Aworipe Seos sisältää yhtä tai useampaa komponenttia, ja on väritön
Lue lisää
FN-20, FN-30 Seos sisältää yhtä tai useampaa komponenttia ja on väritön.
Lue lisää
FO-20, FO-25 Seos sisältää yhtä tai useampaa komponenttia, ja on väritön.
Lue lisää
Happi Happi on alkuaine, joka on välttämätön elämän kannalta. Teollisuudessa happea käytetään voimakkaana hapettimena varsinkin teräs- ja kemianteollisuudessa.
Lue lisää
Hiilidioksidi Hiilidioksidi esiintyy kaasuna, nesteenä sekä kiinteässä muodossa kuivajäänä. Se on väritön, myrkytön ja inertti kaasu. Hiilidioksidia käytetään mm. lukuisissa erilaisissa elintarviketeollisuuden prosesseissa.
Lue lisää
Paineensäätimet elintarvikekäyttöön Laadukkaat GCE-säätimet elintarvikekäyttöön.
Lue lisää
Typpi Typpi on väritön, hajuton, mauton, myrkytön ja inertti kaasu. Woikoski valmistaa typpeä teolliseen käyttöön, elintarvikekäyttöön, sekä erikoispuhdasta typpeä erilaisiin käyttötarkoituksiin.
Lue lisää