FO-20, FO-25

Tuotenimi:  FO-20 FO-25
Kiehumispiste:   Ei sovellu kaasuseoksille
Suhteellinen tiheys: Kaasu (ilma=1) : Kevyempi tai yhtä kevyt kuin ilma.
YK-numero: 3156

 

Kaasun ominaisuudet

Seos sisältää yhtä tai useampaa komponenttia, ja on väritön. Haju ei ehkä varoita vaarasta, haju on subjektiivinen ja riittämätön ylialtistuksen ilmaisemiseen.

Kaasun käyttökohteet

Teollinen ja ammattimainen. Riskianalyysi tulle tehdä ennen käyttöä. Testikaasu / Kalibrointikaasu. Laboratoriokäyttö.

Woikosken laatujärjestelmä

Woikosken laatujärjestelmä, joka sisältää teollisten-, lääkkeellisten-, elintarvike-, erikois- ja nestekaasujen valmistuksen, täytön sekä jakelun, on saanut ISO 9001:2015 sertifikaatin. Standardi takaa laadukkaan toiminnan kaikilla Woikosken eri osa-alueilla.

Copyright ©2022 Woikoski Oy. Kaikki oikeudet pidätetään, all rights reserved.