Wastuullisesti Woikoski

Toiminnan kulmakivenä vastuullisuus

Woikoski Oy valmistaa kaasuja teolliseen, lääkkeelliseen ja elintarvikekäyttöön yli 100 vuoden kokemuksella. Toimintaamme säätelevät erittäin tarkat kriteerit ja normit.

Meille vastuullisuus on esimerkiksi sitä, että pyrimme kaikessa toiminnassamme energian ja raaka-aineiden tehokkaaseen, säästävään ja kestävään käyttöön. Olemme sitoutuneet kahteen kansainväliseen vastuullisuusohjelmaan - Kemianteollisuuden Responsible Care -ohjelmaan ja Corporate Social Responsibility (CSR) -ohjelmaan. Olemme mukana myös Motivan energiatehokkuussopimuksessa. Omistamme laajoja luonnonsuojelualueita ja kaikki metsämme ovat PEFC-sertifioituja. Noudatamme mm. ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, ISO 22000, FSSC 22000 -standardeja sekä GMP- ja GDP-käytäntöjä.

Tekoja, ei vain sanoja

Voikosken tehdasalueen lämmitysjärjestelmät uusittiin. Uudet lämpöpumput ottavat tarvittavan energian ilmakaasutehtaan lauhdelämmöstä.

  • CO2-päästöt vähenivät 217,92 tn
  • Lämpöenergian kulutus laski 720 MWh 
  • Öljynkulutus pieneni 97 0000 – 99 000 l/vuosi

Prosessien jatkuva kehitys ja optimointi, esim. lipeän suodatusjärjestelmä, vähentää syntyviä jätevirtoja kierrättämällä ja puhdistamalla tuotteen, jolloin sen elinikä prosessissa kasvaa ja jätevirrat vähenevät.

Seuraamme hiilijalanjälkeämme valvomalla hiilidioksidipäästöjen määriä.