Typpi N2

Typpi on väritön, hajuton, mauton, myrkytön ja inertti kaasu. Valmistamme typpeä teolliseen käyttöön, elintarvikekäyttöön, sekä erikoispuhdasta typpeä erilaisiin käyttötarkoituksiin.

Typen ominaisuudet

Typpi on väritön, hajuton, mauton, myrkytön ja inertti kaasu. Se on syttymätön kaasu, eikä se edistä paloa. Typen pitoisuus ilmassa on 78% ja se on hieman ilmaa kevyempää.

Nestemäinen typpi on väritöntä ja mautonta, sekä erittäin kylmää. Yhdestä litrasta nestemäistä typpeä saadaan noin 680 litraa kaasumaista typpeä. Typpeä kuljetetaan ja varastoidaan paineenalaisena kaasuna kaasupulloissa, sekä nesteytettynä kaasuna cryo-säiliöissä tai kannuissa.
 

Typen käyttökohteet

Typellä on lukuisia eri käyttökohteita. Elintarviketeollisuudessa nestemäistä typpeä käytetään mm. elintarvikkeiden jäähdytykseen ja pakastukseen. Typpikaasua puolestaan käytetään elintarvikkeiden suojakaasupakkaamisessa ja rasvojen suojaamisessa eltaantumiselta.

Nestemäistä typpeä käytetään maalinpoistoon, puolijohteiden jäähdytykseen, biologisten aineiden säilytykseen, kutistusliitoksiin ja maanjäädytykseen. 

Teollisuudessa typpikaasua käytetään suojakaasuna hapettomissa teollisuusprosesseissa eli hapettumissuojana. Typpeä käytetään myös runsasseosteisten austeniittisten terästen juurensuojakaasuna, inertoinnissa, metallisulatteiden homogenisoinnissa, painelaitteissa ja työkaluissa.
 

Typpi hitsauskaasuna

Typpeä käytetään hitsauksessa yleensä vedyn (Formier) tai argonin kanssa pienissä määrin seoskomponenttina. Koska typpi ei ole hitsauksessa täysin inertti, vaan matalasti reaktiivinen, sillä voidaan ehkäistä typpikatoa austeniittisten typpi-
seosteisten ja superduplex-terästen hitsauksessa.

Kyseessä olevissa teräksissä typpeä käytetään seosaineena parantamaan teräksen lujuutta ja ehkäisemään pistekorroosiota. Typpeä voidaan käyttää myös superduplex-terästen ja kuparin juurensuojaukseen sellaisenaan.
 Kemiallinen merkki: N2
Kiehumispiste paineessa 0,101 mpa: -196°C
Tiheys: 1,251 kg/m3
Suhteellinen tiheys (ilma=1): 0,97 (ilma=1)
Reaktiivisuus hitsauksessa: Typettävä
Ionisoitumisenergia: 14,5 eV
Pullokierre: DIN 477 nro. 10, 24,32 x 1,814 SFS 2292
YK-numero: 1066 (typpi, puristettu), 1977 (typpi, jäähdytetty neste)

SAATAVILLA OLEVAT LAADUT: typpi, erikoispuhdas typpi N50, N60, BIP

Woikosken laatujärjestelmä

Woikosken laatujärjestelmä, joka sisältää teollisten-, lääkkeellisten-, elintarvike-, erikois- ja nestekaasujen valmistuksen, täytön sekä jakelun, on saanut ISO 9001:2015 sertifikaatin. Standardi takaa laadukkaan toiminnan kaikilla Woikosken eri osa-alueilla.

Copyright ©2022 Woikoski Oy. Kaikki oikeudet pidätetään, all rights reserved.