PEFC-sertifioidut metsät

Woikoski omistaa laajoja metsäalueita, kannamme vastuuta ympäristöstä, vaalimme luontoa ja turvaamme luontoarvojen säilymistä jälkipolville. Kaikki metsämme ovat PEFC-sertifioituja. Taloudellisesti kestävä ja arvokas metsienhoitotapa huomioi luonnon monimuotoisuuden säilyttämisen sekä kulttuuriset, sosiaaliset ja esteettiset arvot. 

Repoveden Kansallispuiston suojelupinta-alasta noin 10 % on Woikosken omistuksessa.