SK-12

SK-12 on argonin ja hiilidioksidin seoskaasu. Sitä käytetään hitsauskaasuna, seostamattomien ja niukkaseosteisten terästen MAG-hitsaukseen.

SK-12 hitsauskaasuna

SK-12 on hiilidioksidin ja argonin seoskaasu. Argon-hiilidioksidi-seokset soveltuvat MAG-hitsaukseen erinomaisesti. Kaaresta tulee vakaa, hitsi on kuuma ja kuonaa muodostuu vähän.

Hiilidioksidin pitoisuus vaikuttaa mm. roiskeiden ja pintaoksidien (slaki) määrään, hitsin muotoon, tunkeumaan, hitsausnopeuteen ja kaarityyppien välisiin transitiovirtoihin.

Nyrkkisääntönä voidaan pitää:
enemmän argonia = kuumempi ja vähäroiskeisempi
vähemmän argonia = kylmempi ja enemmän roiskeita

Puhdas argon ei sovellu terästen MIG-hitsaukseen, koska kaaresta tulee liian epävakaa. hitsauskaasuun tarvitaan hapettava komponentti vakauttamaan kaarta ja varmistamaan tasainen aineensiirtyminen hitsauksen aikana.
 Koostumus: 12 % hiilidioksidia + argon
Käyttökohteet: Seostamattomien ja vähäseosteisten terästen MAG-hitsaussuojakaasuna. Ohuille ja ohuehkoille ainevahvuuksille.
Pullokierre: DIN 477 nro. 10, 24,32 x 1,814 SFS 2292
YK-numero: 1956

Woikosken laatujärjestelmä

Woikosken laatujärjestelmä, joka sisältää teollisten-, lääkkeellisten-, elintarvike-, erikois- ja nestekaasujen valmistuksen, täytön sekä jakelun, on saanut ISO 9001:2015 sertifikaatin. Standardi takaa laadukkaan toiminnan kaikilla Woikosken eri osa-alueilla.

Copyright ©2022 Woikoski Oy. Kaikki oikeudet pidätetään, all rights reserved.