Lääkehappipullot

Kotihappihoidossa käytetään lääkehappiturvapulloja. 

Lääkehappipulloista kevyimmät, eli komposiittipullot toimivat mainiosti liikkumisen apuvälineenä, jos tarvetta on harvakseltaan ja käyttöajat eivät ole pitkiä, esimerkiksi automatkailla. Läähappipullot ovat pääasiallinen laitteisto kun annostellaan lääkehappea sarjottaisen päänsäryn kohtaushoitoon. Myös happirikastimen varalaitteena on tärkeää olla lääkehappipullo, esim. sähkökatkosten ja laiterikon varalta.

 

Katso lisää esitteestä:

Turvapullot lääkehapelle ja -ilmalle