Lääkehappipullot

Kotihappihoidossa käytetään lääkehappiturvapulloja. 

Lääkehappipulloista kevyimmät, eli komposiittipullot toimivat mainiosti liikkumisen apuvälineenä, jos tarvetta on harvakseltaan ja käyttöajat eivät ole pitkiä. Myös sairaalasta saatavan happirikastimen varalaitteena on tärkeää olla lääkehappipullo, esim. sähkökatkosten ja laiterikon varalta. Automatkoilla ja kohtaushoitona annettaessa lääkehappipullo on varsin järkevä ratkaisu.

Katso lisää esitteestä:

Turvapullot lääkehapelle ja -ilmalle