Erikoispuhtaat kaasut


Kun pienimmätkin epäpuhtaudet aiheuttavat hankaluuksia, tarvitaan erikoispuhtaita kaasuja.

Kaasuissa puhtaus ilmoitetaan tyypillisesti N-lukuna, esim. N46. Tämä tarkoittaa sitä, että kaasun kokonaispitoisuudessa prosentteina ilmaistuna luvussa on neljä kappaletta numeroa 9 ja lopuksi numero 6, eli 99,996 %. Alla olevaan taulukkoon on koottu tyypillisimmät puhtausluokat ja niissä olevien epäpuhtauksien kokonaismääriä:

N-luku Kokonaispitoisuus Epäpuhtauksia

N26

99,6% 0,4%
N35 99,95% 500 ppm
N45 99,995% 50 ppm
N50 99,999% 10 ppm
N55 99,9995 % 5 ppm
N60 99,9999% 1 ppm

1 % = 10 000 ppm (parts per million, miljoonasosaa)

Puhtausrajan määrittelee kyseessä oleva kaasu sekä teknologisesti ja taloudellisesti kannattava puhtaustavoite. Esimerkiksi ilmakaasuissa (typpi, happi ja argon) erikoispuhdas tarkoittaa yleensä puhtautta N50, mutta joillain kaasuilla jo N26 voi olla hankala saavuttaa.

Seuraavia Woikosken kaasuja saa erikoispuhtaina:

 • Argon, Ar
 • Asetyleeni, C2H2
 • Dityppioksidi, N2O
 • Eteeni, C2H4
 • Happi, O2
 • Helium, He
 • Hiilidioksidi, CO2
 • Hiilimonoksidi, CO
 • Metaani, CH4
 • Propaani, C3H8
 • Rikkiheksafluoridi, SF6
 • Synteettinen ilma, 20,9 % O2 + N2
 • Typpi, N2
 • Vety, H2

Mikäli tarvitset jotakin muuta erikoispuhdasta kaasua, ole yhteydessä!

Ota yhteyttä