Erikoispuhtaat kaasut


Kun pienimmätkin epäpuhtaudet aiheuttavat hankaluuksia, tarvitaan erikoispuhtaita kaasuja.

Kaasuissa puhtaus ilmoitetaan tyypillisesti muodossa, Nxx/x.x, esim N46 / 4.6.

Tämä tarkoittaa sitä, että kaasun kokonaispitoisuudessa prosentteina ilmaistuna luvussa on neljä kappaletta numeroa 9 ja lopuksi numero 6, eli 99,996 %. Alla olevaan taulukkoon on koottu tyypillisimmät puhtausluokat ja niissä olevien epäpuhtauksien kokonaismääriä:

N-luku Kokonaispitoisuus  Epäpuhtauksia

N26 / 2.6

99,6 % 0,4%
N35 / 3.5  99,95 % 500 ppm
N45 / 4.5  99,995 % 50 ppm
N50 / 5.0  99,999 % 10 ppm
N55 / 5.5  99,9995 % 5 ppm
N60 / 6.0  99,9999 % 1 ppm

1 % = 10 000 ppm (parts per million, miljoonasosaa)

Mikäli tarvitset erikoispuhtaita kaasuja, ole yhteydessä!

Ota yhteyttä