Erikoiskaasut

Erikoisseoskaasut ovat kaasuseoksia, joiden valmistusprosessi poikkeaa tavallisten seoskaasujen valmistusprosessista joko seoksen valmistuksen toleranssin pienuuden vuoksi, useiden komponenttien vuoksi tai komponenttien pienten pitoisuuksien, vaikeasti käsiteltävyyden, vaarallisuuden tai harvinaisuuden vuoksi, tai seos on räätälöity asiakkaan toiveiden mukaisesti.

Valmistamme erikoisseoskaasuja gravimetrisesti kansainvälisten standardien (ISO 6141, 6142, 6145, 10156, 16664) ja hyvien käytäntöjen (EIGA IGC 39/08, 139/10 ja 169/13) mukaisesti taataksemme korkeimman mahdollisen laadun. Tällä tavalla ilmoitetut pitoisuudet ovat jäljitettävissä kansainvälisiin keskuslaboratorioihin (mm. NIST ja VSL) ja siten luotettavia käytettäviksi mm. kalibroinneissa.

Meiltä on saatavissa erikoisseoskaasuja yli 300 eri komponentilla.

Typpi Typpi on väritön, hajuton, mauton, myrkytön ja inertti kaasu. Woikoski valmistaa typpeä teolliseen käyttöön, elintarvikekäyttöön, sekä erikoispuhdasta typpeä erilaisiin käyttötarkoituksiin.
Lue lisää
Happi Happi on alkuaine, joka on välttämätön elämän kannalta. Teollisuudessa happea käytetään voimakkaana hapettimena varsinkin teräs- ja kemianteollisuudessa.
Lue lisää
Rikkiheksafluoridi (SF-6) Rikkiheksafluoridi on rikistä ja fluorista koostuva hajuton, myrkytön ja palamaton kaasu.
Lue lisää
Vety Ilmaa huomattavasti kevyempi, väritön, hajuton ja erittäin palava kaasu
Lue lisää
Argon Argon on väritön, hajuton, myrkytön ja inertti kaasu. Sen pitoisuus hengitysilmassa on 0,9% ja se on raskaampaa kuin ilma. Argonia käytetään lukuisissa erilaisissa teollisuuden prosesseissa.
Lue lisää
Hiilidioksidi Hiilidioksidi esiintyy kaasuna, nesteenä sekä kiinteässä muodossa kuivajäänä. Se on väritön, myrkytön ja inertti kaasu. Hiilidioksidia käytetään mm. lukuisissa erilaisissa elintarviketeollisuuden prosesseissa.
Lue lisää
Asetyleeni Asetyleeni on väritön, hiukan ilmaa kevyempi ja erittäin tulenarka ja syttyvä kaasu. Asetyleeniä käytetään polttokaasuna hapen kanssa mm. teräksen kaasuhitsaukseen, polttoleikkaukseen, karkaisuun ja juottamiseen.
Lue lisää
Dityppioksidi Väritön, ilmaa raskaampi, palamista edistävä, heikosti narkoottinen kaasu.
Lue lisää
Helium Heliumilla on tärkeä rooli monissa prosesseissa. Heliumia käytetään mm. analyysilaitteissa, kylmätutkimuksessa, magneettikuvauslaitteissa, laserlaitteissa sekä tiiveysmittauksissa. 
Lue lisää
Eteeni Eteeni (etyleeni) on väritön, hajultaan makeahko, ilmaa kevyempi erittäin helposti syttyvä kaasu.
Lue lisää
Hiilimonoksidi Hiilimonoksidi, hiilioksidi eli häkä (CO) on hiilen ja hapen yhdiste.
Lue lisää
Metaani Metaani on yksinkertaisin hiilivety ja alkaani. Se on hajuton, ilmaa kevyempi kaasu
Lue lisää
Synteettinen ilma Seos sisältää yhtä tai useampaa komponenttia, ja se on väritön ja hajuton.
Lue lisää