Erikoiskaasut

Erikoiskaasut ovat normaalilaatua puhtaampia kaasuja. Ne voivat olla myös erikoiskaasuseoksia, joiden valmistus poikkeaa tavallisten kaasuseosten valmistuksesta (puhtaus, pitoisuus) tai ovat asiakkaalle räätälöityjä.

Woikoski valmistaa puhtaita kaasuja ja niiden seoksia. Lisäksi meillä on yhteistyökumppaneita, joiden kautta toimitamme kaasuja, joita emme itse valmista.

Kysy lisätietoja tai pyydä tarjous

Argon Argon on väritön, hajuton, myrkytön ja inertti kaasu. Sen pitoisuus hengitysilmassa on 0,9% ja se on raskaampaa kuin ilma. Argonia käytetään lukuisissa erilaisissa teollisuuden prosesseissa.
Lue lisää
Asetyleeni Asetyleeni on väritön, hiukan ilmaa kevyempi ja erittäin tulenarka ja syttyvä kaasu. Asetyleeniä käytetään polttokaasuna hapen kanssa mm. teräksen kaasuhitsaukseen, polttoleikkaukseen, karkaisuun ja juottamiseen.
Lue lisää
Dityppioksidi Ilokaasu on väritön, ilmaa raskaampi, palamista edistävä, heikosti narkoottinen kaasu.
Lue lisää
Eteeni Eteeni (etyleeni) on väritön, hajultaan makeahko, ilmaa kevyempi erittäin helposti syttyvä kaasu.
Lue lisää
Happi Happi on alkuaine, joka on välttämätön elämän kannalta. Teollisuudessa happea käytetään voimakkaana hapettimena varsinkin teräs- ja kemianteollisuudessa.
Lue lisää
Helium Heliumilla on tärkeä rooli monissa prosesseissa. Heliumia käytetään mm. analyysilaitteissa, kylmätutkimuksessa, magneettikuvauslaitteissa, laserlaitteissa sekä tiiveysmittauksissa. 
Lue lisää
Hiilidioksidi Hiilidioksidi esiintyy kaasuna, nesteenä sekä kiinteässä muodossa kuivajäänä. Se on väritön, myrkytön ja inertti kaasu. Hiilidioksidia käytetään mm. lukuisissa erilaisissa elintarviketeollisuuden prosesseissa.
Lue lisää
Hiilimonoksidi Hiilimonoksidi, hiilioksidi eli häkä (CO) on hiilen ja hapen yhdiste.
Lue lisää
Metaani Metaani on yksinkertaisin hiilivety ja alkaani. Se on hajuton, ilmaa kevyempi kaasu
Lue lisää
Rikkiheksafluoridi (SF-6) Rikkiheksafluoridi on rikistä ja fluorista koostuva hajuton, myrkytön ja palamaton kaasu.
Lue lisää
Synteettinen ilma Seos sisältää yhtä tai useampaa komponenttia, ja se on väritön ja hajuton.
Lue lisää
Typpi Typpi on väritön, hajuton, mauton, myrkytön ja inertti kaasu. Woikoski valmistaa typpeä teolliseen käyttöön, elintarvikekäyttöön, sekä erikoispuhdasta typpeä erilaisiin käyttötarkoituksiin.
Lue lisää
Vety Ilmaa huomattavasti kevyempi, väritön, hajuton ja erittäin palava kaasu
Lue lisää