Erikoiskaasut

Erikoisseoskaasut ovat kaasuseoksia, joiden valmistusprosessi poikkeaa tavallisten seoskaasujen valmistusprosessista joko seoksen valmistuksen toleranssin pienuuden vuoksi, tai useiden komponenttien vuoksi tai komponenttien pienten pitoisuuksien, vaikeasti käsiteltävyyden, vaarallisuuden tai harvinaisuuden  vuoksi, tai seos on räätälöity asiakkaan toiveiden mukaisesti.

Valmistamme erikoisseoskaasuja gravimetrisesti kansainvälisten standardien (ISO 6141, 6142, 6145, 10156, 16664) ja hyvien käytäntöjen (EIGA IGC 39/08, 139/10 ja 169/13) mukaisesti taataksemme korkeimman mahdollisen laadun. Tällä tavalla ilmoitetut pitoisuudet ovat jäljitettävissä kansainvälisiin keskuslaboratorioihin (mm. NIST ja VSL) ja siten luotettavia käytettäviksi mm. kalibroinneissa.

Meiltä on saatavissa erikoisseoskaasuja yli 300 eri komponentilla.

Typpi Typpi on väritön, hajuton, myrkytön ja inertti kaasu.
Lue lisää
Happi Happi on alkuaine, joka on välttämätön elämän kannalta. Se on väritön, hajuton, mauton ja myrkytön kaasu.
Lue lisää
Rikkiheksafluoridi (SF-6) Rikkiheksafluoridi on rikistä ja fluorista koostuva hajuton, myrkytön ja palamaton kaasu.
Lue lisää
Vety Ilmaa huomattavasti kevyempi, väritön, hajuton ja erittäin palava kaasu
Lue lisää
Argon Argon on väritön, hajuton, myrkytön ja inertti kaasu. Se on raskaampaa kuin ilma ja sen pitoisuus hengitysilmassa on 0,9%.
Lue lisää
Hiilidioksidi Hiilidioksidi on väritön, myrkytön ja inertti kaasu, jolla on heikosti pistävä hapan tuoksu ja se on raskaampaa kuin ilma.
Lue lisää
Asetyleeni Asetyleeni on normaaliolosuhteissa väritön, hiukan ilmaa kevyempi ja erittäin tulenarka kaasu, joka valmistetaan kalsiumkarbidista ja vedestä.
Lue lisää
Dityppioksidi Väritön, ilmaa raskaampi, palamista edistävä, heikosti narkoottinen kaasu.
Lue lisää
Helium Väritön, hajuton, mauton ja ilmaa kevyempi kaasu. Suurina pitoisuuksina tukahduttava. Suojakaasu.
Lue lisää
Eteeni Eteeni (etyleeni) on väritön, hajultaan makeahko, ilmaa kevyempi erittäin helposti syttyvä kaasu.
Lue lisää
Hiilimonoksidi Hiilimonoksidi, hiilioksidi eli häkä (CO) on hiilen ja hapen yhdiste.
Lue lisää
Metaani Metaani on yksinkertaisin hiilivety ja alkaani. Se on hajuton, ilmaa kevyempi kaasu
Lue lisää
Synteettinen ilma Seos sisältää yhtä tai useampaa komponenttia, ja se on väritön ja hajuton.
Lue lisää